Đang tải... Vui lòng chờ...

Tìm cán bộ giám sát thi công xây dựng

Tìm cán bộ giám sát thi công xây dựng
Làm tại công trình xây dựng Hà Nội
Yêu cầu có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng, công nghiệp
Mức lương ứng hàng tháng 7,5 triệu; quyết toán công trình có thưởng thêm theo trách nhiệm và hiệu quả công việc
Liên hệ: 091.304.9779

In văn bản