Đang tải... Vui lòng chờ...

Cần bản vẽ chi tiết vì kèo thép

Cần bản vẽ chi tiết vì kèo thép tiền chế khẩu độ 15m, bước gian 4,5m, chiều cao cột 6m, có cửa mái.
Hồ sơ bao gồm bản vẽ chi tiết, thống kê thép, thuyết minh tính toán kết cấu.
Chi phí 3.000.000đ. Điện thoại 091.304.9779, liên hệ trước 31/1/2015.

In văn bản